Why be Android.

Long Flower Pic0Nowadays, I believe that no people who live in any town which has used mobile phone didn’t hear about Android. It became to one of necessary thing for manage their life’s activity. Some may be using iOS which belonged to Apple. However, for my vision I think that for a long period the Android will be the most popular.

ณ.ปัจจุบันนี้ ผมเชื่อว่า คนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ได้ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์พกพาทั้งหลาย คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องราวของแอนดอร์ย มันกลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยจัดการกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน แต่ก็มีหลายๆคนที่กำลังใช้ IOS ของ แอปเปิ้ลแทน อย่างไรก็ตาม โดยความเห็นส่วนตัวของผม ผมคิดว่าในระยะยาวแล้ว แอนดอร์ย จะกลายเป็นที่นิยมมากกว่า

Some of my experiences in the Arduino which has a very important role in many gadgets and some electrical equipment like TV, Game console etc, It is very easy to communicate with the Android more than iOS. (May I have no more experience about iOS because it has more expensive than Android on the starting study about it.)

จากประสพการณ์เกี่ยวกับเรื่อง Arduino ซึ่งมีบทบาทสำคัญในแก๊ตเจ๊ทหลายๆตัว และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นเกม เป็นต้น แอนดอร์ยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยง่ายกว่า IOS มาก (ผมอาจจะมีประสพการณ์เกี่ยวกับ IOS น้อย เพราะต้นทุนสำหรับเริ่มต้นศึกษามันค่อนข้างแพงกว่าแอนดอร์ยมาก)

 

Arduino Project

3 color flowersI did my gadget by myself on the Arduino base. I will share this part in the Arduino category. Some of them may useful for me, but not for yours. However, my intention is not giving you the good products that have a lot of benefits, but just share the idea that may inspire you to do some of the other project. And share my experience in the programming on Arduino that are the most popular MCU in the world. It changed the way to build up some gadgets or some products that use the single chip microprocessor forever. Especially, the feature of in system programming, it can reduce the time to burn or test the program a lot when compare with the whole process of project building in the past. I will tell you on every step of the whole process from scratch until finishing and get the products. My intention is that you will have some ability for designing something that you want to build then to get success to build it by yourselves in the near future.

ผมได้สร้างอุปกรณ์อำนวนความสะดวกเล็กๆที่พกพาได้โดยใช้ Arduino เป็นรากฐานมาบ้าง ผมจะแชร์ประสพการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ Arduino นี้ในหมวดของกลุ่มเรื่อง Arduino อุปกรณ์บางอย่างที่ผมเคยสร้างขึ้นอาจมีประโยชน์สำหรับผม แต่อาจไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับคุณ แต่อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจของผมไม่ใช่การมอบของที่ทำเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อยหรือมีประโยชน์มากๆแก่คุณ แต่เป็นเพียงการบอกเล่าแนวคิดซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโครงการของคุณเองได้ และบอกเล่าประสพการณ์ในการเขียนโปรแกรมบน Arduino ซึ่งเป็นชิพประมวลผลที่เป็นที่นิยมอย่างมากตัวหนึ่งในโลกขณะนี้ มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่พกพาได้บางอย่างไปอย่างสิ้นเชิงและถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติในการโปรแกรมขณะที่มันถูกติดตั้งอยู่ในระบบต่างๆเรียบร้อยแล้ว มันสามารถช่วยลดเวลาการโปรแกรมและการทดสอบโปรแกรมไปอย่างมากเมื่อเทียบกับกระบวนการสร้างโปรเจคท์ต่างๆในอดีต ผมจะเล่าให้คุณฟังถึงขั้นตอนทุกๆขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างยากลำบากไปจนกระทั่งได้ชิ้นงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ความตั้งใจของผมก็คือ คุณจะมีความสามารถในการออกแบบและสร้างสิ่งที่คุณต้องการจะสร้างได้สำเร็จในอนาคตอันใกล้

Experiences of mine

ChildrenWoBase

This is my first post which I intend it to present my own experiences. I’d like to write in English but may my English not good enough. So I will write parallel in Thai also.

นี่คือบทความแรก ที่เป็นการบอกเล่าถึงประสพการณ์ของผมเอง ซึ่งโดยปกติผมจะชอบเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษของผมยังไม่ค่อยแข็งแรง ผมจึงเขียนเป็นไทยควบคู่กันไปด้วย

The most of my experiences are about the technologies which I did it by myself for a long time ago. It may countable up to 30 years. I did many projects with many tools. So I’d like to share my experience in whoever that like the same things which I post here.

ประสพการณ์ของผมที่จะนำมาเผยแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งผมเคยทำอะไรเองหลายๆอย่างผ่านมาเรื่อยๆ ประมาณ 30 ปี ผมสร้างโปรเจคท์หลายๆอย่างด้วยเครื่องมือต่างๆหลายๆตัว ผมจึงคิดว่าจะบอกเล่าประสพการณ์เหล่านั้นให้กับใครก็ได้ที่ชอบเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆไว้ ณ. ที่แห่งนี้

There are many things compose to my experience. So I will tell you in many stories simultaneously. I will treat you like I spoke in my radio program. While I do something in concern with any of my posts, I will update it day by day. So if you like to study something in the class, you may like my experience in my style.  I hope that after you follow up any of my posts from the starting to the end, you will get very clearly to understand all of my stories. Then you can modify or create you own experience and contribute any people besides you.

มีเรื่องราวต่างๆมากมายในประสพการณ์ที่ผ่านมาของผม ซึ่งผมจะเล่าให้คุณรับรู้พร้อมๆกันหลายๆเรื่อง ผมตั้งใจสร้างความเพลิดเพลินให้คุณ คล้ายๆกับฟังรายการวิทยุที่ผมเคยจัด ซึ่งเมื่อใดที่ผมทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมโพสท์ไว้ ผมก็จะนำมาเพิ่มเติมเรื่องที่ผมโพสท์ไว้แบบวันต่อวัน หากคุณชอบลักษณะการเรียนในชั้นเรียนที่คุณเคยเรียนกันมา คุณอาจชอบวิธีการเล่าประสพการณ์ของผมในรูปแบบแบบนี้ ซึ่งผมหวังว่า หลังจากคุณได้ติดตามเรื่องราวต่างๆของผม ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้รับความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเรื่องราวที่ผมถ่ายทอด และทำให้คุณสามารถนำไปดัดแปลงหรือสร้างประสพการณ์ใหม่ๆของคุณเอง และสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเองได้

1 6 7 8