Listen more when you are the leader in the leader group

Someone told me that we should lead the people in every situation if we hope to success over all the leader. That strategic will push us to get higher success more than the normal leader that let other leader led, but I don’t think like that. I think that strategic is performing like the strategic of some game that we play. It is the Chess game. I love to play the Chess game, but I don’t like to apply it to my life. I preferred to apply the Go game in my life. The Chess game will result in the top point of the Pyramid, but the Go game results in the base of the top point. I never see the Pyramid without the base, but I ever see many of the bases of Pyramid without the top.

บางคนบอกผมว่าเราควรจะชี้นำกลุ่มคนในทุกสถานการณ์ ถ้าเราต้องการประสพผลสำเร็จเหนือผู้นำทั้งหมด กลยุทธ์นั้นจะเป็นตัวผลักดันให้เราได้รับผลสำเร็จดีกว่าผู้นำทั่วๆไปที่ยอมให้ผู้อื่นชี้นำได้ แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น ผมคิดว่ากลยุทธ์แบบนั้นเป็นรูปแบบการดำเนินการคล้ายๆกับกลยุทธ์ของเกมบางประเภทที่เราเคยเล่นกัน มันก็คือ หมากรุก นั่นเอง ผมชอบเล่นหมากรุก แต่ผมไม่ชอบนำเกมหมากรุกมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของผม ผมชอบที่จะประยุกต์เกมแบบโกะกับชีวิตของผมมากกว่า ผมว่า เกมหมากรุก มุ่งเน้นผลลัพธ์แบบยอดของปิระมิด ส่วนเกมโกะ เน้นผลลัพธ์ที่เป็นส่วนฐานของยอดปิระมิด ผมไม่เคยเห็นปิระมิดใดที่ตั้งอยู่ได้โดยปราศจากฐาน แต่ผมเห็นฐานปิระมิดมากมายที่ยังคงอยู่ได้โดยไม่มียอด

Balance Scorecard

What is the Balance Scorecard? There are many websites that you can search out from the internet. In this post, I will not focus on explaining the theory of the Balance Scorecard. I will tell the stories that concerning with it. The way for understanding something is not only depending on the theory, but it can get from the reality life too. The Balance Scorecard often was looked in the very complicated process of getting all information, it used for analyzing information about the Business Management. But I will show you that it can apply to the daily life of us too.

เราสามารถหาคำตอบได้ว่า Balance Scorecard คืออะไร จากเว๊บไซด์มากมายหลายแห่งในโลกของอินเตอร์เนท ในบทความนี้ ผมจะไม่มุ่งเน้นไปที่การอธิบายตามทฤษฏีของ Balance Scorecard ผมจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมันเท่านั้น การทำความเข้าใจกับเรื่องราวบางเรื่องไม่ได้มีเส้นทางการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น แต่เราสามารถเข้าใจได้จากเรื่องราวในชีวิตจริงด้วย เรื่องของ Balance Scorecard มักถูกมองว่าเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากสำหรับการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ แต่ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่า มันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกัน

Kaizen

What is the Kaizen? It is very close up to the PDCA that I posted. There are many websites that you can search out from the internet for understanding the theory of the Kaizen. But for my post, I will tell you about my experience, what I try to implement it to my team. It has to deploy the right step into the right situation at the right time for progressing a bit of a part of Kaizen on every day, every week and every year in order to reach the target.

Kaizen คืออะไร มันค่อนข้างใกล้ชิดกับเรื่องราวของ PDCA ที่ผมเคยเขียนไว้เป็นอย่างยิ่ง มีเว๊ปไซด์มากมายที่คุณสามารถหาได้จากอินเตอร์เนทเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง Kaizen ตามทฤษฏีที่สอนกันไว้ แต่สำหรับบทความของผม ผมจะบอกเล่าเรื่องราวจากประสพการณ์ของผมว่า ผมพยายามทำอะไรบ้างเพื่อประยุกต์ Kaizen เข้ากับทีมงานของผม มันต้องค่อยๆวางรากฐานของแต่ละขั้นตอนที่ถูกต้อง ในแต่ละสถานการณ์ ณ. เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามหลัก Kaizen ไปทีละเล็กทีละน้อย ในทุกๆวัน ทุกๆสัปดาห์ และทุกๆปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ควรจะเป็น  

Pay your time for buying more time.

There are 2 important things when you have to build your team, it is time controlling and communication.  I will tell you about 2 teams that have the different skill of controlling and communication. The result of the project that both teams can create is not different, but it has different to the total time consume for finishing the same project. Why did it occur like that? If you ever been a project leader, you will know very that the time consumed is the very important part of the cost of any projects. How can we reduce time-consuming? That is my focus and became to the name of this post.

มีสิ่งสำคัญอยู่ 2 อย่างเมื่อคุณต้องสร้างทีมงานขึ้นมา นั่นคือ การควบคุมเรื่องเวลาและการสื่อสาร ผมจะบอกเล่าเรื่องราวของทีมงาน 2 ทีม ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องความชำนาญในการควบคุมเวลาปฏิบัติงานและการสื่อสารต่อกัน ผลลัพธ์ของโครงการต่างๆจากทั้งสองทีมไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่มีความแตกต่างอย่างมากในเรื่องเวลารวมที่ถูกใช้ไปในการทำโครงการ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ถ้าคุณเคยเป็นผู้ดูแลโครงการใดๆ คุณจะรู้เป็นอย่างดีว่าเวลาที่ถูกใช้ไปในการทำโครงการ คือส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของต้นทุนของโครงการต่างๆ เราจะลดการใช้เวลาทำโครงการลงได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่ผมมุ่งเน้นและกลายมาเป็นหัวข้อของบทความนี้

Every activity that mankind did, it can replace with the automatic things.

Our mankind history, it showed us that there are many people built many things for replacing the original things that did by the person at the first time. Nevertheless, it’s not including with the uncontrollable factor such as emotion, feeling, mindset etc. Everything that people try to replace the original with the new automatic thing have the same target which is time and cost saving. Can you think about the thing that you changed into yourself which you had to do it with longer time when compare with the old thing? Don’t reply me that you changed because it cuter, beautiful or you like. It’s belonging in the uncontrollable factor. I will tell you about some projects that replaced the old process and got the better result. I hope you will like it.

จากประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ได้แสดงให้เราเห็นกันแล้วว่า มีสิ่งต่างๆมากมายหลายสิ่ง ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำกันโดยบุคคลที่คิดค้นสิ่งเหล่านั้นขึ้นเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่รวมถึงสิ่งที่มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นเฉพาะตัว ฯลฯ ทุกสิ่งที่ผู้คนพยายามทดแทนต้นแบบแรกด้วยสิ่งใหม่ที่เป็นแบบอัตโนมัติมีเหตุผลเดียวกันทั้งสิ้น ซึ่งก็คือ การประหยัดเวลาและต้นทุน คุณสามารถนึกถึงบางสิ่งที่คุณเปลี่ยนเพื่อตัวคุณเองได้ไหมว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ใช้เวลานานกว่าที่คุณเคยทำไว้แบบเดิมๆ อย่าตอบผมว่า คุณเปลี่ยนเพราะมันน่ารักมากกว่า สวยกว่า หรือเพราะคุณชอบนะครับ พวกนั้นจัดอยู่ในประเภทที่มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทั้งสิ้น ผมจะบอกเล่าเรื่องราว ของบางโครงการที่นำมาใช้ทดแทนขั้นตอนแบบเดิมๆที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม หวังว่าคุณจะชอบนะครับ

Every working problem always has the solution

Since, I was starting to work from the age around 20 years old until today, I found a lot of problems which include of many problems of others people that asked me about their problems too. I never found that it had no solution to solving those problems. But I found some problems never been solved because the problem owner thought that they couldn’t get the result from solving that problem will not return the good result enough. So they did nothing on some problem and stay with those problems for a lime time ago. Is it curious that why did they live on those problems, why did they tried to solve it? In this post, I will tell you about some problem that has been solved already and sometimes we got the result which better we expected to get.

นับตั้งแต่ผมได้เริ่มต้นทำงานเมื่อตอนอายุประมาณ 20 ปี จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ผมพบปัญหามากมายซึ่งรวมถึงปัญหาของคนอื่นๆที่มาบอกให้ผมช่วยแก้ปัญหาของพวกเขา ผมไม่เคยพบว่า ปัญหาใดไม่มีทางออกหรือแนวทางแก้ปัญหาเลย แต่ผมกลับพบว่า บางปัญหาไม่เคยได้รับการแก้ไข เนื่องจากเจ้าของปัญหาคิดว่าพวกเขาไม่สามารถได้รับผลลัพธ์จากการแก้ปัญหานั้นในแบบที่ดีพอที่พวกเขาคิดว่าควรจะได้รับผลลัพธ์ ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ทำการแก้ปัญหาเหล่านั้น และอยู่กับปัญหานั้นมาเป็นเวลานาน มันน่าแปลกไหมครับว่า ทำไมพวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ ทำไมเขาไม่พยายามแก้ปัญหาเหล่านั้น ในบทความนี้ ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างให้คุณฟัง ซึ่งถูกแก้ไปเรียบร้อยแล้วและบางครั้ง เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้ด้วย

The reference is the essential point to improve everything

There are many questions about the system or the processes that we are concerning such as, Is it the best system for any kind the business?, Have it some weak point that should be improved? Can it reduce some process in order to get the better performance? etc. It seems to be those questions depend on the system’s results. What’s the next step when you get the result? You may satisfy with the result, but how do you know that is the best result? It is one important thing that can help you answer that question, it is the Reference. With it we can compare to the result that gets from the other systems or the other processes. Then we will know that our result is the best result or not.

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับระบบหรือขั้นตอนการทำงานที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น มันเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจประเภทนั้นหรือไม่ มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ สามารถลดขั้นตอนดำเนินการบางอย่างเพื่อให้ได้ผลของความสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นได้หรือไม่ ฯลฯ ซึ่งดูเหมือนว่าคำถามเหล่านั้นขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ต่างๆของระบบเหล่านั้น ขั้นตอนต่อจากที่ได้ผลลัพธ์เหล่านั้นคืออะไร คุณอาจพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มีสิ่งสำคัญอยู่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถตอบคำถามได้ มันคือ สิ่งที่นำมาใช้อ้างอิง ด้วยสิ่งนี้ เราสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบหรือขั้นตอนของเรา กับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบหรือขั้นตอนอื่นๆ แล้วเราจะรู้ว่า ผลลัพธ์ของเรานั้น แท้จริงแล้ว ดีที่สุดหรือไม่

Often to remind yourself while doing anything

What is a thing that you should remind yourself? It should be the thing that can push yourself or supply to your mind to stay on doing until you can get the successful. There are many persons that did something but can not finish it because they forgot that what is the purpose of the beginning that they did it. They may not forget but when the time pass, they have no inspire for continue doing the thing they start. What is the cause of this problem?

อะไรคือสิ่งที่คุณควรเตือนตนเองอยู่เสมอ มันควรเป็นสิ่งที่สามารถผลักดันคุณหรือช่วยเพิ่มพลังใจให้คุณสามารถทำสิ่งที่ทำอยู่จนกระทั่งคุณได้รับผลสำเร็จจากการทำสิ่งนั้นๆ มีคนมากมายที่ได้เริ่มทำอะไรบางอย่าง แต่ไม่สามารถทำจนเสร็จสิ้นได้เพราะพวกเขาลืมไปว่าจุดประสงค์ที่เขาทำมันในตอนเริ่มต้นนั้นคืออะไร พวกเขาอาจไม่ได้ลืม แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาไม่มีแรงบันดาลใจเพื่อทำบางสิ่งที่พวกเขาได้เริ่มทำไว้ตั้งแต่แรก อะไรคือสาเหตุของปัญหานี้

Practice, the best way to do everything

You can do many things on your life, but how many things that you can get successful on it. The result of the stuff that you did may useless or usefulness. What is the influent to the people mind for judging your results? Off course, it depends on the final of your accomplishment. But, how to judge that your result is the best accomplishment? You must compare your results of accomplishment with the others. How can you do the best thing? You must do it with the best skill. And how can you get the best skill? You must practice, practice and practice in order to increase you skill to the maximize that you can or anyone can.

คุณสามารถทำอะไรหลายอย่างมากมายในชีวิตของคุณ แต่มีสิ่งต่างๆเท่าใดที่คุณได้ทำและได้รับความผลสำเร็จจากสิ่งเหล่านั้น ผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆที่คุณทำอาจไร้ค่าหรือมีประโยชน์มากมาย อะไรที่มีอิทธพลต่อความคิดของผู้คนในการตัดสินผลงานของคุณ แน่นอน มันขึ้นอยู่กับผลสำเร็จท้ายที่สุดของคุณ แต่ ทำอย่างไรจึงสามารถตัดสินได้ว่าผลลัพทธ์ของงานคุณคือผลสำเร็จที่ดีที่สุด คุณต้องเปรียบกับผลลัพธ์จากผลสำเร็จของผู้อื่น คุณจะทำสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร คุณต้องทำมันด้วยความชำนาญที่ดีที่สุด แล้วคุณจะทำอย่างไรให้มีความชำนาญที่ดีที่สุด คุณต้อง ฝึกฝน ฝึกฝน และ ฝึกผน เพื่อที่จะเพิ่มความชำนาญขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่คุณหรือผู้ใดก็ตามที่สามารถทำได้

*Doing every update on every changed

There are a lot of problems that made you suffer from something that you should not deserve because you neglected to did updating. Sometimes you must pay your time to do something more than you have to because you did not update something that changed by yourself. You often think that you can remember the things that you just updated, and think that you will record it somewhere when you have a free time. Finally, you forgot it, then have to do it again with the equal time that you lost at the first done.

มีปํญหาต่างๆมากมายที่อาจทำให้คุณต้องเศร้าใจเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สมควรได้รับ เนื่องจากคุณได้ละเลยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง บางครั้งคุณต้องใช้เวลาของคุณกับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นกว่าที่ควรใช้เพราะคุณไม่จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่คุณเพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงมันไป คุณมักจะคิดว่าคุณสามารถจดจำเรื่องบางอย่างที่คุณเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงมันได้ แล้วก็คิดว่าถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ คุณก็จะจดบันทึกมันไว้ในภายหลัง ณ. ที่ใดสักแห่ง แต่ในที่สุด คุณก็ลืมสิ่งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงไป และต้องกลับไปทำอะไรหลายอย่างใหม่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น เหมือนกับที่คุณเคยทำไว้ในครั้งแรกๆ

1 2