Every working problem always has the solution

Since, I was starting to work from the age around 20 years old until today, I found a lot of problems which include of many problems of others people that asked me about their problems too. I never found that it had no solution to solving those problems. But I found some problems never been solved because the problem owner thought that they couldn’t get the result from solving that problem will not return the good result enough. So they did nothing on some problem and stay with those problems for a lime time ago. Is it curious that why did they live on those problems, why did they tried to solve it? In this post, I will tell you about some problem that has been solved already and sometimes we got the result which better we expected to get.

นับตั้งแต่ผมได้เริ่มต้นทำงานเมื่อตอนอายุประมาณ 20 ปี จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ผมพบปัญหามากมายซึ่งรวมถึงปัญหาของคนอื่นๆที่มาบอกให้ผมช่วยแก้ปัญหาของพวกเขา ผมไม่เคยพบว่า ปัญหาใดไม่มีทางออกหรือแนวทางแก้ปัญหาเลย แต่ผมกลับพบว่า บางปัญหาไม่เคยได้รับการแก้ไข เนื่องจากเจ้าของปัญหาคิดว่าพวกเขาไม่สามารถได้รับผลลัพธ์จากการแก้ปัญหานั้นในแบบที่ดีพอที่พวกเขาคิดว่าควรจะได้รับผลลัพธ์ ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ทำการแก้ปัญหาเหล่านั้น และอยู่กับปัญหานั้นมาเป็นเวลานาน มันน่าแปลกไหมครับว่า ทำไมพวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ ทำไมเขาไม่พยายามแก้ปัญหาเหล่านั้น ในบทความนี้ ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างให้คุณฟัง ซึ่งถูกแก้ไปเรียบร้อยแล้วและบางครั้ง เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้ด้วย

The sun never set forever, is it true?

The title of this post is the topic that I talked with my friends many times, but we never got any conclusion. But it is the good topic when we have no issue for a while, during our conversation on someplace that we met together. We didn’t mean to the fixed star that is the center of our universe. We used it implied to something that concerning to some technology that may rise and fall in some era such as some of the products from many  countries, some of the companies like the Sun Microsystem, IBM and some of the gadgets that were died then reborn again and again etc. What is our conversation? I will tell you some of the interesting issues that we talked together.

หัวข้อเรื่องของบทความนี้เป็นหัวข้อที่ผมได้คุยกับเพื่อนหลายๆคนในหลายๆโอกาส แต่ไม่เคยได้บทสรุปใดๆ แต่มันก็เป็นหัวข้อที่ดีในยามที่พวกเรานึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรกันในระหว่างการสนทนาเรื่องต่างๆของเราในสถานที่ต่างๆเมื่อเราได้พบกัน เราไม่หมายถึงดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางในสุริยจักรวาลของเรา เราใช้มันเปรียบเปรยกับบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งอาจอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์และดับสูญในบางยุคบางสมัย เช่น สินค้าบางอย่างจากบางประเทศ บริษัทบางบริษัทเช่น ซันไมโครซิสเต็ม IBM และ gadget บางตัวที่ตายแล้วเกิดใหม่หลายๆครั้ง ฯลฯ เราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง ผมจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจบางเรื่องที่เราคุยกันให้คุณฟัง

The parallel operation

An illustration of cost reducing in technology segments, the production of hardware such as CPU, Harddisk and Internet etc. has cost reduction been inversely proportional to their performance. I will introduce my ideas about new concept of computer operation on any organization of the future which can reduce a lot of essential jobs of computer concern such as no backup, tiny bandwidth consume, always local data without any waiting any data from remote server any more which many systems provide at the present etc.

สิ่งหนึ่งที่รับรู้กันเกี่ยวกับต้นทุนที่ลดลงสำหรับการใช้งานเทคโลโนยีต่างๆ อ้นเนีื่องมาจากต้นทุกการการผลิตฮาร์ดแวร์ต่างๆต่ำลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับความสามารถของสิ่งต่างๆเหล่านั้น เช่น CPU, Harddisk และ อินเตอร์เนต เป็นต้น ผมจึงขอนำเสนอไอเดียของหลักการบางอย่างที่สามารถทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆในอนาคต สามารถลดงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ไปได้ เช่น ไม่ต้องมีการ Backup, ใช้แบนด์วิธในการทำงานเพียงเล็กน้อย และสามารถใช้ข้อมูลจากที่ที่คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เสมอ โดยไม่ต้องรอข้อมูลจาก Server ที่อยู่ห่างไกลเหมือนหลายระบบที่ใช้งานกันอยู่ ณ.ปัจจุบันนี้

 

Internal combustion engine

Although, I love on the computers, electronics, communications. But I’m interested in the engines too. I ever thought about something in commonly as the most of people thought and accepted that I am the user of all engine technologies. Until some days in the past, I heard about the magnetic motor of some technology clips. I try to do some of those samples which explained in some clips and I found that the many of them were fakes. But it left me with many curiosities about the engine.

ถึงแม้ว่าผมจะรักเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิคส์ และการสื่อสาร แต่ผมก็มีความสนใจในเรื่องราวของเครื่องยนต์ต่างๆด้วย ผมเคยคิดเหมือนๆกับผู้คนทั่วๆไปและยอมรับว่า ผมคงเป็นได้เพียงผู้ใช้งานเครื่องยนต์ที่มีรูปแบบเทคโนโลยีต่างๆมากมายได้เพียงเท่านั้น จนกระทั่ง บางวันในอดีตที่ผ่านมา ผมได้รับรู้เรื่องราวของเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งจากหลายๆคลิปที่เรียกว่า มอเตอร์แม่เหล็ก ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้แทนเครื่องยนต์บางชนิดเพื่อจุดประสงค์หลายๆอย่าง ผมเลยทดลองทำแบบที่อธิบายในบางคลิป แล้วก็พบว่ามีคลิปหลายๆคลิปเป็นเรื่องโกหก แต่มันก็ทิ้งความสงสัยใคร่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆไว้

Imagination is more important than knowledge.

The topic is the quote belonging to Albert Einstein. The man who is very well-known for everybody in this world. It may not have the rocket if no Jules Verne’s novels “From the Earth to the Moon” and “Around the Moon”. And may we have no submarine without also the Jules Verne’s novel “Twenty Thousand Leagues Under the Sea”. The more explanation of Einstein’s quote is on Wikipedia.

หัวเรื่องที่ผมวางไว้ (จินตนาการสำคัญมากกว่าความรู้) คือคำพูดจาก อัลเบิรต์ ไอนสไตน์ ผู้เป็นบุคคลที่รู้จักกันทั้งโลก ถ้าไม่มีนิยายของ จูลเวินน์ เรื่อง “From the Earth to the Moon” และ “Around the Moon” อาจไม่มี จรวด เกิดขึ้นก็ได้ และเอาอาจไม่เคยเห็น เรือดำน้ำ ถ้าไม่มีนิยายเรื่อง “Twenty Thousand Leagues Under the Sea” ของ จูลเวินน์ เช่นกัน คำอธิบายของคำพูดของ ไอน์สไตน์ที่ผมยกมาเป็นหัวเรื่องนี้ สามารถหาอ่านได้จาก Wikipedia นะครับ

I create this kind of category because I have believed in that quote too. And I have many imaginations that drive me to loving in developing. Some of them are bases on the rough principles which never built until I tell in this category. And some of them are bases on some productivity, goods, gadgets that I ever found somewhere on some websites.

ผมสร้างประเภทบทความนี้เพราะผมเชื่อในคำพูดของไอน์สไตน์ ดังกล่าวด้วย และผมเองก็มีจินตนาการหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรักเรื่องการพัฒนา จินตนาการบางเรื่องเกิดจากหลักการคร่าวๆบางอย่างซึ่งยังไม่มีใครเคยสร้างขึ้นเลยนับถึงเวลา ณ.ผมเล่าเรื่องราวในบทความนี้ แต่จินตนาการบางอย่าง ก็มีปรากฏให้เห็นโดยทั่วโปในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผมเคยเห็นจากบางเว๊บไซท์