Manage your text with WifiKeyboard

For me, the mobile devices are the equipment which should help me do a lot of things in the simplest way. Nowadays I feel that I lost my time for typing a lot of info to my smartphone. Are you a person who can type something in your smartphone faster than in your computer? of course, I’m not. So I preferred to enter some keywords in my smart mobile, then I extend all information’s by typing it later with my notebook but also put all info in my smart mobile. How can I do like that? Let you follow me in this post.

สำหรับตัวผมเอง อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผมทำอะไรหลายๆอย่างในวิธีที่ง่ายขึ้น ทุกวันนี้ ผมรู้สึกว่า ผมเสียเวลาไปกับการพิมพ์เรื่องราวต่างๆลงในโทรศัพท์ของผม คุณเป็นคนที่สามารถพิมพ์สิ่งต่างๆลงในโทรศัพท์ได้เร็วกว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเปล่า สำหรับตัวผม ไม่ใช่แน่นอน ดังนั้น ผมชอบที่จะใส่คำเฉพาะบางคำสำหรับจดจำไว้ก่อน ลงในโทรศัพท์ของผม จากนั้นผมจะขยายคำเฉพาะเหล่านั้นโดยพิมพ์มันทีหลังด้วยเครื่องโน๊ตบุคแต่ใส่ข้อมูลทั้งหมดลงในโทรศัพท์นะครับ ผมทำอย่างไรหรือ ลองตามดูในบทความนี้กัน

How to import source code to Eclipse

There are some people told me that they can not install the source code that I provide for their Eclipse. I told them that you can see on some websites. They told me, why I parked my Ferryboat in the river, they can not jump into. So, I create this post for them.

มีคนบางคนบอกผมว่า พวกเขาไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับที่ผมเตรียมไว้ให้สำหรับใช้ใน Eclipse ของเขา ผมบอกเขาว่า คุณสามารถหาอ่านได้จากเว๊บไซท์ต่างๆมากมาย พวกเขาสวนกลับมาว่า ทำไมผมจอดเรือข้ามฟากไว้กลางแม่น้ำ พวกเขาโดดไปไม่ถึงหรอก ดังนั้นผมจึงสร้างบทความนี้สำหรับพวกเขา

There are many samples of android coding that you can download from many places. Some of those samples can use suddenly in your development tools, but some of them can not. However, this post will guide you that what is an important point that we should think about when we’d to import any source code to our development platform.

มีตัวอย่างโปรแกรมของแอนดอร์ยมากมายที่เราสามารถโหลดจากหลายๆแห่ง บางตัวอย่างที่โหลดมาเราก็สามารถนำมาใช้ได้ทันที และบางตัวอย่างก็ไม่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า มีจุดสำคัญจุดใดบ้างที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราต้องการนำโปรแกรมใดๆที่โหลดมา เข้าสู่ระบบการพัฒนาโปรแกรมของเรา

The most popular website for the programmer that I usually download some samples is the GitHub website. But I’m also found some problems with some programs after I downloaded and try to test it. Furthermore, there is something that we have to change from importing any source code into our system too.

เว๊บไซท์ที่เป็นที่นิยมมากสำหรับบรรดาโปรแกรมเมอร์ซึ่งผมเองก็โหลดโปรแกรมตัวอย่างต่างๆอยู่เป็นปกติก็คือเว๊ป GitHub แต่ผมก็ยังพบปัญหาบางอย่างของบางโปรแกรมหลังจากโหลดมาและพยายามทดลองใช้งานโปรแกรมตัวอย่างเหล่านั้นดู นอกจากนี้ ยังมีบางอย่างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากนำโปรแกรมตัวอย่างเหล่านั้นเข้ามาในระบบพัฒณาของเรา

Solving error of source code files

Sometimes, I download the source code file from Github then I found that some of them are not perfect and not ready to compile in Eclipse. In this post, I will illustrate you about those errors that I found. In brief, I will do sequentially show you the point that I had the experience of solving it.

บางครั้ง หลังจากผมโหลดโปรแกรมต้นฉบับมาจาก Github มาแล้ว ผมพบว่าบางโปรแกรมขาดความสมบูรณ์และไม่พร้อมสำหรับการคอมไพล์ใน Eclipse ในบทความนี้ ผมจะแสดงตัวอย่างให้คุณเห็นจุดผิดปกติเหล่านั้น ซึ่งโดยสรุปก็คือ ผมจะแสดงให้คุณเห็นจุดต่างๆที่ผมพบจากประสพการณ์ของผมให้คุณได้รับรู้เป็นลำดับไป

*Single password on any sites = Unsafe

Several websites have the member management system which often used SHA1 or MD5 to encryption for translating plain text passwords of any users then kept in their database. Nowadays, there are some algorithms such as “Brute-force search”  that can use for finding out that what is the original plaintexts that are keyed in by any users. After knowing of a plain text password, it may be used for login to any websites that you use your single password for registering to be a member. I intend to put this post as the category of Android because I will use the simple android application to explain you about this dangerous thing that the most people did. Especially, the ATM password that the authorize people in financial institute never tells us about their encryption which they implemented in their systems. However, if they told us, the hacker will get this benefit of the narrow scope of decryption too. So we should protect ourselves as best as we can.

เว๊บไซท์หลายแห่งใช้ระบบจัดการสมาชิกซึ่งนิยมใช้การเข้ารหัสแบบ SHA1 หรือ MD5 เพื่อแปลงรหัสผ่านที่ป้อนเข้าไปให้อยู่ในแบบเข้ารหัสแล้วและเก็บเข้าฐานข้อมูลของเว๊บไซท์เหล่านั้น  ปัจจุบันนี้มีอัลกอริทึ่มหลายอันเช่น”Brute-force search” ที่สามารถใช้หาดูว่า ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วนั้น มีรหัสตั้งต้นที่ป้อนโดยสมาชิกต่างๆเป็นอะไร เมื่อรู้ว่ารหัสตั้งต้นเป็นอะไร มันอาจถูกใช้เพื่อเข้าไปในเว๊บไซท์อื่นๆที่คุณใช้รหัสเดียวกันนี้สมัครเป็นสมาชิกเว๊บไซท์อื่นๆไว้ ผมตั้งใจใส่บทความนี้ไว้ในบทความประเภท Android เพราะผมจะใช้แอนดอร์ยดง่ายๆ เพื่ออธิบายให้คุณเห็นถึงอันตรายนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ทำกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัส ATM ทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจในสถาบันการเงินไม่เคยบอกเราว่า พวกเขาใช้ excryption แบบไหนกันในระบบที่เขาติดตั้งใช้งานอยู่ ซึ่งจะว่าไปแล้ว หากเขาบอก ก็ยิ่งทำให้พวก Hacker สามารถจำกัดวงการค้นหารหัสได้แคบขึ้น ดังนั้นเราควรปกป้องตัวเราเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

Somthing about Eclipse

I had ever seen the movie “There’s Something About Marry.” which made me crazy about Cameron Diaz a lot. On the other hand, The Eclipse is my first IDE for creating a lot of projects which finally use for the android applications. Although, it has already another IDE which is Android Studio, I still use Eclipse more than the later. Because Eclipse itself never stops its improvement. And nowadays it has a plugin which you can compile the code from Android Studio which results in the same solution.

ผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งคือ “There’s Something About Marry” ซึ่งทำให้ผมคลั่งใคล้ในงานแสดงของ Cameron Diaz เป็นอย่างมาก ในอีกด้านหนึ่งของซีวิต ผมได้มีโอกาสใช้ EClipse เป็นเครื่องมือสำหรับทำงานเพื่อสร้างโปรเจคท์ต่างๆมากมายจนในที่สุดก็ใช้นำมาพัฒนาแอพของแอนดอร์ย แม้ว่าตอนนี้มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือ Android Studio ออกมาให้ใช้กัน ผมก็ยังคงใช้ Eclipse มากกว่าอยู่ดี เพราะ Eclipse ไม่เคยหยุดปรับปรุงโปรแกรมเลย อีกอย่าง ณ.ปัจจุบันนี้ก็มี Plugin เพิ่มเติมให้ Eclipse สามารถ compile โปรแกรมที่สร้างจาก Android Studio ให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันด้วย

WiFi Keyboard & Rapid Switch

There are many applications for handling the keyboard on android mobiles. But I prefer one of them, it is WiFi Keyboard that can download its source code from google site which has GPL V2 license. You can study many things from this source code which I may explain its function on my next posts. Meanwhile, I will guide you to create some application for solving the inconvenience when use this application. It is when I want to toggles between the normal android’s keyboard and the WiFi keyboard, it has to do many steps for switches it. The application that I am bringing you to coding, it will use only 1 step for switches using between local keyboards and WiFi keyboard.

มีแอพมากมายสำหรับจัดการเรื่องแป้นพิมพ์ในอุปกรณ์พกพาที่ใช้แอนดอร์ย แต่ผมชอบใช้อยู่อันหนึ่งคือ WiFI Keyboard ซึ่งสามารถโหลดได้จาก google site ซึ่งใช้ลิขสิทธ์ตาม GPL เวอร์ชั่น 2 คุณสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างจากโค๊ดที่เขาให้โหลดฟรี ซึ่งผมอาจนำไปอธิบายในบทความที่จะเขียนในโอกาสต่อไป ขณะที่ในบทความนี้ ผมตั้งใจสอนคุณสร้างแอพสำหรับเพื่อช่วยทำให้ใช้งาน WiFi Keyboard ให้ง่ายขึ้น เพราะตามปกติเวลาจะเปลี่ยนการใช้งานแป้นพิมพ์จากแป้นปกติของเครื่องสลับกับแป้นพิมพ์ WiFi จะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆหลายขึ้นตอน แอพที่ผมจะแนะนำให้คุณสร้างเองนี้จะใช้เพียงขั้นตอนเดียวในการเปลี่ยนการใช้งานระหว่างแป้นพิมพ์ปกติกับแป้นพิมพ์ WiFi

The 1st time that I downloaded the file “wifikeyboard.zip” from GitHub, I found some error in the file “HttpService.java” and “KeyboardHttpConnection.java” when I imported it to the Eclipse. I didn’t understand that why the source code can’t work in Eclipse. After I solved that problem I think this solving step should have a lot of benefit for the others. Because you can use the same principle for solving other source code too. So you who already registered on this site can download the source file below.

ครั้งแรกที่ผมโหลดไฟล์ wifikeyboard.zip มาจาก GitHub เมื่อผม import เข้าใน Eclipse ก็เจอ error ในส่วนของ HttpService.java และ KeyboardHttpConnection.java ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม source code ที่ได้มาถึงไม่สามารถทำงานได้ใน Eclipse แต่หลังจากผมแก้ไขปัญหาได้แล้ว ผมก็คิดว่าขั้นตอนการแก้ไขที่ใช้น่าจะเป็นประโยชน์กันคนอื่นๆได้ เพราะหลักการแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันนี้ อาจสามารถนำไปใช้แก้ไขให้ source code ดัวอื่นๆได้เช่นกัน ดังนั้นคุณที่ทำการลงทะเบียนในเว๊บไซท์นี้แล้วสามารถโหลดโปรแกรมจากข้างล่างนี้ได้เลย

[wpdm_package id=’351′]

[wpdm_package id=’324′]

[wpdm_package id=’328′]

For someone that would like to try to solve the error by yourself, please follow up on posted of “Solving error of source code filess”.

สำหรับบางท่านที่ต้องการลองแก้ปัญหา error ที่พบด้วยตนเอง สามารถติดตามดูที่บทความเรื่อง “Solving error of source code files“. นะครับ

Gaming + Working Operation = ?

ทำไมคนทำงานต้องใส่ข้อมูลในรูปแบบเหมือนแบบฟอร์มเอกสาร เกมกับการทำงานไปด้วยกันไม่ได้จริงๆหรือ ตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเกม ไปพร้อมๆกับทำงานหาเงินใช้จ่ายในช่วงวัยเรียน ผมก็คลั่งไคล้การเล่นเกมอยู่พักหนึ่ง แต่หาเงินเป็นค่าใช้จ่ายเป็นความจำเป็นที่ต้องทำก่อนการเล่นเกมเสมอ ผมจึงมีความคิดมาเป็นเวลานานแล้วว่า ทำไมผมเล่นเกมให้เกิดงานไม่ได้ ถ้าทำได้ มันจะทำให้การทำงานสนุกสนานขึ้นบ้างไหม แล้วมันมีจะผลต่อสังคมอย่างไรบ้าง ผมจึงวางแนวทางการทำงานที่ควบคู่กับการเล่นเกมไว้หลายแนวทาง ผมจะค่อยๆนำเสนอแนวทางนี้แก่คนที่สนใจติดตามเป็นระยะๆ ซึ่งแนวทางแรกที่ผมจะนำเสนอก็คือการพัฒนาแอพบนแอนดอรยด์สำหรับการเล่นเกมให้เกิดงาน

Keep your secrets with yours.

Nowadays, I had a lot of websites which I registered to be a member. I think it up to more than 100 sites. When I have to enter to each place, I must put in my username and my password which depends on the sites. Do you know how can I remember all of my keys? What’s about my secrets? It is in the application that I will bring you to reveal the secrets together. Then you will create and keep your secrets like I kept.

ปัจจุบันนี้ ผมเป็นสมาชิก website หลายๆแห่ง ซึ่งน่าจะมากกว่า 100 แห่ง และตอนที่ผมเข้าไปเยี่ยมเยียนเว๊บเหล่านี้ ผมต้องใส่ชื่อสำหรับ Login และ รหัสของแต่ละเว็บ ซึ่งแตกต่างกันไป คุณลองเดาดูได้ไหมว่า ผมทำยังไงถึงจำชื่อสำหรับ Login และ รหัสผ่าน ของทุกๆเว๊บได้ทั้งหมด อะไรคือความลับของผม แอ๊พ Android ในบทความนี้ จะพาคุณไปกับผม แล้วผมจะค่อยๆเปิดเผยความลับให้คุณดู จากนั้น ความลับเหล่านั้น จะกลายเป็นความลับของคุณแต่ละคนเอง

The first of all, I have to tell you that you will not encounter with the lesson to teach you how to write the program. May I explain you something about the functions or algorithms that I use in the program but not more than that. If you are the beginner of programming you should register on some web that can teach you about that.

ก่อนอื่นใด ผมต้องขอบอกคุณไว้ก่อนว่า คุณคงไม่พบบทเรียนเกี่ยวกับการสอนเขียนโปรแกรม แต่บางทีผมอาจมีการอธิบายเกี่ยวกับ function และอัลกอริทิม ต่างๆ ที่ผมเอามาใช้ในโปรแกรม แต่ก็คงไม่มีอะไรมากกว่านั้น ถ้าคุณเป็นผู้ที่กำลังเร่ิ่มต้นเขียนโปรแกรม คุณควรสมัครเป็นสมาชิก website ที่สอนเรื่องราวที่คุณควรต้องเรียน นะครับ

Investment in developing Android app.

There are many books and many websites who claim that we should use the AVD (Android Virtual Device) for testing any application during for developing projects. It’s true if you have a very powerful computer.  But in my experience I found that the cost of a powerful computer is very expensive when compare to a medium performance computer and a couple of devices such as a combination of secondhand mobiles and tablets. So I prefer using the later set than a powerful computer because of faster than AVD. But all choices is yours.

มีหนังสือและเว๊บไซต์มากมาย ที่มักจะบอกให้เราสร้าง อุปกรณ์จำลองของ Android เพื่อใช้ในการทดสอบโปรแกรมต่างๆในระหว่างการพัฒนาโปรเจคท์ ก็ถือว่าถูกนะครับ ถ้าคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์แรงๆสักเครื่อง แต่จากประสพการณ์ของผมเอง ผมเลือกที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีความสามารถปานกลาง และหาซื้อมือถือ กับ Tablet ที่ตกรุ่นแล้วหลายๆเครื่องมาใช้แทน AVD ดีกว่า ผมว่ามันถูกกว่าและพัฒนาได้เร็วกว่าใช้ AVD มาก  แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองนะครับ

1 2