Listen more when you are the leader in the leader group

Someone told me that we should lead the people in every situation if we hope to success over all the leader. That strategic will push us to get higher success more than the normal leader that let other leader led, but I don’t think like that. I think that strategic is performing like the strategic of some game that we play. It is the Chess game. I love to play the Chess game, but I don’t like to apply it to my life. I preferred to apply the Go game in my life. The Chess game will result in the top point of the Pyramid, but the Go game results in the base of the top point. I never see the Pyramid without the base, but I ever see many of the bases of Pyramid without the top.

บางคนบอกผมว่าเราควรจะชี้นำกลุ่มคนในทุกสถานการณ์ ถ้าเราต้องการประสพผลสำเร็จเหนือผู้นำทั้งหมด กลยุทธ์นั้นจะเป็นตัวผลักดันให้เราได้รับผลสำเร็จดีกว่าผู้นำทั่วๆไปที่ยอมให้ผู้อื่นชี้นำได้ แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น ผมคิดว่ากลยุทธ์แบบนั้นเป็นรูปแบบการดำเนินการคล้ายๆกับกลยุทธ์ของเกมบางประเภทที่เราเคยเล่นกัน มันก็คือ หมากรุก นั่นเอง ผมชอบเล่นหมากรุก แต่ผมไม่ชอบนำเกมหมากรุกมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของผม ผมชอบที่จะประยุกต์เกมแบบโกะกับชีวิตของผมมากกว่า ผมว่า เกมหมากรุก มุ่งเน้นผลลัพธ์แบบยอดของปิระมิด ส่วนเกมโกะ เน้นผลลัพธ์ที่เป็นส่วนฐานของยอดปิระมิด ผมไม่เคยเห็นปิระมิดใดที่ตั้งอยู่ได้โดยปราศจากฐาน แต่ผมเห็นฐานปิระมิดมากมายที่ยังคงอยู่ได้โดยไม่มียอด

Balance Scorecard

What is the Balance Scorecard? There are many websites that you can search out from the internet. In this post, I will not focus on explaining the theory of the Balance Scorecard. I will tell the stories that concerning with it. The way for understanding something is not only depending on the theory, but it can get from the reality life too. The Balance Scorecard often was looked in the very complicated process of getting all information, it used for analyzing information about the Business Management. But I will show you that it can apply to the daily life of us too.

เราสามารถหาคำตอบได้ว่า Balance Scorecard คืออะไร จากเว๊บไซด์มากมายหลายแห่งในโลกของอินเตอร์เนท ในบทความนี้ ผมจะไม่มุ่งเน้นไปที่การอธิบายตามทฤษฏีของ Balance Scorecard ผมจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมันเท่านั้น การทำความเข้าใจกับเรื่องราวบางเรื่องไม่ได้มีเส้นทางการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น แต่เราสามารถเข้าใจได้จากเรื่องราวในชีวิตจริงด้วย เรื่องของ Balance Scorecard มักถูกมองว่าเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากสำหรับการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ แต่ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่า มันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกัน

Kaizen

What is the Kaizen? It is very close up to the PDCA that I posted. There are many websites that you can search out from the internet for understanding the theory of the Kaizen. But for my post, I will tell you about my experience, what I try to implement it to my team. It has to deploy the right step into the right situation at the right time for progressing a bit of a part of Kaizen on every day, every week and every year in order to reach the target.

Kaizen คืออะไร มันค่อนข้างใกล้ชิดกับเรื่องราวของ PDCA ที่ผมเคยเขียนไว้เป็นอย่างยิ่ง มีเว๊ปไซด์มากมายที่คุณสามารถหาได้จากอินเตอร์เนทเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง Kaizen ตามทฤษฏีที่สอนกันไว้ แต่สำหรับบทความของผม ผมจะบอกเล่าเรื่องราวจากประสพการณ์ของผมว่า ผมพยายามทำอะไรบ้างเพื่อประยุกต์ Kaizen เข้ากับทีมงานของผม มันต้องค่อยๆวางรากฐานของแต่ละขั้นตอนที่ถูกต้อง ในแต่ละสถานการณ์ ณ. เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามหลัก Kaizen ไปทีละเล็กทีละน้อย ในทุกๆวัน ทุกๆสัปดาห์ และทุกๆปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ควรจะเป็น  

Pay your time for buying more time.

There are 2 important things when you have to build your team, it is time controlling and communication.  I will tell you about 2 teams that have the different skill of controlling and communication. The result of the project that both teams can create is not different, but it has different to the total time consume for finishing the same project. Why did it occur like that? If you ever been a project leader, you will know very that the time consumed is the very important part of the cost of any projects. How can we reduce time-consuming? That is my focus and became to the name of this post.

มีสิ่งสำคัญอยู่ 2 อย่างเมื่อคุณต้องสร้างทีมงานขึ้นมา นั่นคือ การควบคุมเรื่องเวลาและการสื่อสาร ผมจะบอกเล่าเรื่องราวของทีมงาน 2 ทีม ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องความชำนาญในการควบคุมเวลาปฏิบัติงานและการสื่อสารต่อกัน ผลลัพธ์ของโครงการต่างๆจากทั้งสองทีมไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่มีความแตกต่างอย่างมากในเรื่องเวลารวมที่ถูกใช้ไปในการทำโครงการ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ถ้าคุณเคยเป็นผู้ดูแลโครงการใดๆ คุณจะรู้เป็นอย่างดีว่าเวลาที่ถูกใช้ไปในการทำโครงการ คือส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของต้นทุนของโครงการต่างๆ เราจะลดการใช้เวลาทำโครงการลงได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่ผมมุ่งเน้นและกลายมาเป็นหัวข้อของบทความนี้

Every activity that mankind did, it can replace with the automatic things.

Our mankind history, it showed us that there are many people built many things for replacing the original things that did by the person at the first time. Nevertheless, it’s not including with the uncontrollable factor such as emotion, feeling, mindset etc. Everything that people try to replace the original with the new automatic thing have the same target which is time and cost saving. Can you think about the thing that you changed into yourself which you had to do it with longer time when compare with the old thing? Don’t reply me that you changed because it cuter, beautiful or you like. It’s belonging in the uncontrollable factor. I will tell you about some projects that replaced the old process and got the better result. I hope you will like it.

จากประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ได้แสดงให้เราเห็นกันแล้วว่า มีสิ่งต่างๆมากมายหลายสิ่ง ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำกันโดยบุคคลที่คิดค้นสิ่งเหล่านั้นขึ้นเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่รวมถึงสิ่งที่มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นเฉพาะตัว ฯลฯ ทุกสิ่งที่ผู้คนพยายามทดแทนต้นแบบแรกด้วยสิ่งใหม่ที่เป็นแบบอัตโนมัติมีเหตุผลเดียวกันทั้งสิ้น ซึ่งก็คือ การประหยัดเวลาและต้นทุน คุณสามารถนึกถึงบางสิ่งที่คุณเปลี่ยนเพื่อตัวคุณเองได้ไหมว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ใช้เวลานานกว่าที่คุณเคยทำไว้แบบเดิมๆ อย่าตอบผมว่า คุณเปลี่ยนเพราะมันน่ารักมากกว่า สวยกว่า หรือเพราะคุณชอบนะครับ พวกนั้นจัดอยู่ในประเภทที่มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทั้งสิ้น ผมจะบอกเล่าเรื่องราว ของบางโครงการที่นำมาใช้ทดแทนขั้นตอนแบบเดิมๆที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม หวังว่าคุณจะชอบนะครับ