Don’t throw your effort away

In the past, I created a lot of programs. Since, The era of prosperity of DOS, Windows until the era of mobile & web applications of the present day. Some of my DOS & windows application which I built for a several year ago, I still use it because I didn’t throw it away and it still has the benefit of using for generating some results.

ในอดีต ผมสร้างโปรแกรมมากมาย ตั้งแต่ยุคที่ DOS และ Windows ยังรุ่งโรจน์โชติช่วงจนมาถึงยุคของอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว๊บแอพ (ยุคที่ใช้โปรแกรมบน Web โดยไม่ต้องติดตั้งในเครื่อง เช่น Google Doc) ซึ่งยังใช้กันในปัจจุบัน โปรแกรมบน DOS และ Windows ที่ผมเคยสร้างขึ้นมาตั้งแต่หลายปีที่แล้ว ผมยังใช้งานบางโปรแกรมอยู่ ผมไม่โยนพวกมันทิ้งไปและยังใช้อยู่เพราะมันยังสร้างผลการทำงานบางอย่างให้ผมได้

Although, my DOS program still using at somewhere while I type something on this post, but I think it will give you the less benefit of reading the very old legacy of the DOS programming. So, I will start this post as some program on windows that I use it for generating many reports. I built these programs by using a “Delphi 6” which is the very old development tool. However, it can compile with the other version of Delphi too.

ถึงแม้ว่า โปรแกรมที่ผมสร้างใช้งานบน DOS ยังคงมีใช้อยู่ในบางแห่งในขณะที่ผมกำลังพิมพ์บทความนี้ แต่ผมคิดว่า คุณคงไม่ได้ประโยชน์อันใดมากนักหากต้องมานั่งศึกษาโปรแกรมที่เก่ามากขนาดนั้น ดังนั้น ผมจะเริ่มบทความนี้ด้วยบางโปรแกรมที่ใช้งานบนวินโดว์เพื่อสร้างรายงานหลายๆอย่าง ผมสร้างโปรแกรมเหล่านี้ด้วย Delphi 6 ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรมที่เก่ามากด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้ยังคงสามารถคอมไฟล์ได้ด้วย Delphi เวอร์ชั่นอื่นๆด้วย

What did you get from the movies?

There are a lot of ideas that we can get from the movies. Someone focus on the superb sentence, For example

มีแนวคิดมากมายที่เราสามารถได้รับจากหนังต่างๆหลายๆเรื่อง บางคนชอบมุ่งเน้นที่ ประโยคที่ยอดเยี่ยม ตัวอย่างเช่น


“The problem is not the problem; the problem is your attitude about the problem.”

ปัญหาไม่ใช่ปัญหา ทัศนคติหรือความเห็นของคุณเกี่ยวกับปัญหานั่นแหละที่เป็นปัญหา


“I’m impossible to forget, but I’m hard to remember.”

ผมไม่ใช่คนลืมอะไรง่ายๆ แต่ผมเป็นคนที่จำอะไรไม่ค่อยได้


“Every story has an end, but in life, every ending is just a new beginning.”

ทุกเรื่องราวย่อมมีจุดจบ แต่ในชีวิตเรา ทุกเรื่องที่จบลงคือจุดเริ่มต้นของเรื่องใหม่


“There’s something I’ve been meaning to tell you, I’m sorry I can’t find the right words.”

ผมมีบางสิ่งอย่างที่มีความหมายที่อยากจะบอกคุณ แต่ผมเสียใจที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดที่ถูกต้องได้


“If you believe in something, beleive it firmly.”

ถ้าคุณเชื่อในบางสิ่งบางอย่าง จงเชื่ออย่างหนักแน่นมั่นคง


Everything has 2 sides.

Most of the people remembered everything that made them happy. Some fulfilled their mind with sadness with some event that they involved. However, there is a small group of people that never keep the happily or the sadness in their mind. They do the most of the moment in their life with the easy way but very carefully by analysing before doing every important thing. I knew a friend who is in this group of people. I will tell you some of her ideas that inspire me to do something in the past, present and the future. Of course, I got already her permission before I will post here.

ผู้คนมากมายมักจดจำหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข บางคนกลับเติมเต็มความทุกข์ใส่ในใจของพวกเขาด้วยบางเหตุการณ์ที่พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม มีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่เคยเก็บความสุขหรือความทุกข์ใดๆเอาไว้ พวกเขาจะดำเนินการในทุกๆช่วงชีวิตที่สำคัญของเขาด้วยความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรอบคอบโดยทำการวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่สำคัญๆก่อนที่จะดำเนินการใดก็ตาม ผมได้มีโอกาสรู้จักคนๆหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ ผมจะนำแนวคิดบางอย่างของเธอที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำสิ่งต่างๆในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มาเล่าให้คุณฟัง ซึ่งแน่นอน ผมได้รับอนุญาติจากเธอเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำมาใส่ในบทความนี้

Did you have a great dream?

In the past, I always think and do conversation with my wife and my trust companion that when the retirement coming I will buy some old big car then modifies it for the purpose in order to use it as a mobile school. In the car, I will keep many things such as books, medias, instruments, devices and electronic parts etc. Then we will drive this car to the countryside which has no chance to do something that they should do in their normal school because of no subsidy for providing those things. Until now, I still remember this great dream and always feel happy that my dream nearly comes true to future soon.

ในอดีต ผมมักจะคิดและสนทนากับภรรยาของผม และเพื่อนสนิทบางคนว่า เมื่อผมเกษียณอายุจากการทำงานแล้ว ผมจะหาซื้อรถขนาดใหญ่แบบมือสองสักคันหนึ่ง แล้วเอามาปรับปรุงเพื่อจุดประสงค์สำหรับใช้มันเป็นโรงเรียนเคลื่อนที่ ในรถจะมีสิ่งของมากมายหลายอย่าง เช่น หนังสือ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ และอะไหล่อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น จากนั้นเราก็จะขับมันไปยังชนบทที่ยังด้อยโอกาสในการทำอะไรๆบางอย่างที่ควรได้ทำกันในโรงเรียนปกติ อันเนื่องมาจากการขาดเงินทุนสนับสนุนในการจัดหาสิ่งต่างๆเหล่านั้น จนกระทั่งทุกวันนี้ ผมยังคงจำความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมไว้ได้และรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดถึงสิ่งที่ใกล้จะเป็นความจริงในอนาคตอันไม่ไกลนัก

Base on the ideas of my great dream, it inspires me for preparing many things such as all posts of this blog which may be fulfilling with some more categories in very near future. I will try to guide myself to write everything deep in detail as much as I can, in order to provide the easiest information such as something that I ever read from those good books and websites but in my style.

บนความคิดพื้นฐานจากความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมนั้น มันเป็นแรงบรรดาลใจให้ผมเริ่มจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น บทความทั้งหมดที่ผมใส่ใน Blog นี้ ซึ่งอาจเติมเต็มด้วยกลุ่มบทความประเภทอื่นๆในเวลาถัดจากนี้ไปอีกไม่นาน ผมพยายามชักจูงตัวผมเองให้เขียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้มีรายละเอียดลงลึกมากเท่าที่จะทำได้ เพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆให้ง่ายต่อการเรียนรู้และรำลึกถึงให้มากที่สุด ซึ่งผมได้เคยอ่านจากหนังสือและเว๊บไซท์ดีๆหลายๆแหล่งด้วยวิธีนำเสนอในรูปแบบที่ผมคิดขึ้นเอง

Therefore, for some people who has very well knowledge and know more thing in detail than I wrote in my post, you may help me to fulfill some missing ideas which I may not put it in the post. Especially, if you prefer to do and may have some great dream like I have. I will thank you very much for some people that you have participated in my great dream.

 

 

The parallel operation

An illustration of cost reducing in technology segments, the production of hardware such as CPU, Harddisk and Internet etc. has cost reduction been inversely proportional to their performance. I will introduce my ideas about new concept of computer operation on any organization of the future which can reduce a lot of essential jobs of computer concern such as no backup, tiny bandwidth consume, always local data without any waiting any data from remote server any more which many systems provide at the present etc.

สิ่งหนึ่งที่รับรู้กันเกี่ยวกับต้นทุนที่ลดลงสำหรับการใช้งานเทคโลโนยีต่างๆ อ้นเนีื่องมาจากต้นทุกการการผลิตฮาร์ดแวร์ต่างๆต่ำลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับความสามารถของสิ่งต่างๆเหล่านั้น เช่น CPU, Harddisk และ อินเตอร์เนต เป็นต้น ผมจึงขอนำเสนอไอเดียของหลักการบางอย่างที่สามารถทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆในอนาคต สามารถลดงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ไปได้ เช่น ไม่ต้องมีการ Backup, ใช้แบนด์วิธในการทำงานเพียงเล็กน้อย และสามารถใช้ข้อมูลจากที่ที่คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เสมอ โดยไม่ต้องรอข้อมูลจาก Server ที่อยู่ห่างไกลเหมือนหลายระบบที่ใช้งานกันอยู่ ณ.ปัจจุบันนี้

 

Timing, The most valuable in your life

The definition of Time will be given to the people in the future have a very different point of view which depend on their situation in their society. Some people will use their time for getting the target result as much as they can. Meanwhile, some people will never care their time and let it pass without any benefits. Furthermore, the Time is the only thing that you can’t buy, the hand of the clock never did the counter-clockwise, it became the true only in the tales or novels like Benjamin Button.

คำจำกัดความเรื่อง เวลา สำหรับคนในอนาคตจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปในแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานภาพทางสังคมของเขาเหล่านั้น บางคนจะใช้เวลาที่มีอยู่สำหรับทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่พวกเขาต้องการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่บางคนจะไม่เคยแยแสเวลาของพวกเขาและปล่อยให้มันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์อันใด นอกจากนี้ เวลาคือสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถซื้อหามาได้ เข็มนาฬิกาไม่เคยเดินสวนทางจากที่ต้องเป็น มันสามารถเดินสวนทางได้เฉพาะให้นิทานหรือนิยายที่เอามาทำหนังอย่างเรื่องเบญจามิน บัทตอน เท่านั้น

Solving error of source code files

Sometimes, I download the source code file from Github then I found that some of them are not perfect and not ready to compile in Eclipse. In this post, I will illustrate you about those errors that I found. In brief, I will do sequentially show you the point that I had the experience of solving it.

บางครั้ง หลังจากผมโหลดโปรแกรมต้นฉบับมาจาก Github มาแล้ว ผมพบว่าบางโปรแกรมขาดความสมบูรณ์และไม่พร้อมสำหรับการคอมไพล์ใน Eclipse ในบทความนี้ ผมจะแสดงตัวอย่างให้คุณเห็นจุดผิดปกติเหล่านั้น ซึ่งโดยสรุปก็คือ ผมจะแสดงให้คุณเห็นจุดต่างๆที่ผมพบจากประสพการณ์ของผมให้คุณได้รับรู้เป็นลำดับไป

*Single password on any sites = Unsafe

Several websites have the member management system which often used SHA1 or MD5 to encryption for translating plain text passwords of any users then kept in their database. Nowadays, there are some algorithms such as “Brute-force search”  that can use for finding out that what is the original plaintexts that are keyed in by any users. After knowing of a plain text password, it may be used for login to any websites that you use your single password for registering to be a member. I intend to put this post as the category of Android because I will use the simple android application to explain you about this dangerous thing that the most people did. Especially, the ATM password that the authorize people in financial institute never tells us about their encryption which they implemented in their systems. However, if they told us, the hacker will get this benefit of the narrow scope of decryption too. So we should protect ourselves as best as we can.

เว๊บไซท์หลายแห่งใช้ระบบจัดการสมาชิกซึ่งนิยมใช้การเข้ารหัสแบบ SHA1 หรือ MD5 เพื่อแปลงรหัสผ่านที่ป้อนเข้าไปให้อยู่ในแบบเข้ารหัสแล้วและเก็บเข้าฐานข้อมูลของเว๊บไซท์เหล่านั้น  ปัจจุบันนี้มีอัลกอริทึ่มหลายอันเช่น”Brute-force search” ที่สามารถใช้หาดูว่า ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วนั้น มีรหัสตั้งต้นที่ป้อนโดยสมาชิกต่างๆเป็นอะไร เมื่อรู้ว่ารหัสตั้งต้นเป็นอะไร มันอาจถูกใช้เพื่อเข้าไปในเว๊บไซท์อื่นๆที่คุณใช้รหัสเดียวกันนี้สมัครเป็นสมาชิกเว๊บไซท์อื่นๆไว้ ผมตั้งใจใส่บทความนี้ไว้ในบทความประเภท Android เพราะผมจะใช้แอนดอร์ยดง่ายๆ เพื่ออธิบายให้คุณเห็นถึงอันตรายนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ทำกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัส ATM ทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจในสถาบันการเงินไม่เคยบอกเราว่า พวกเขาใช้ excryption แบบไหนกันในระบบที่เขาติดตั้งใช้งานอยู่ ซึ่งจะว่าไปแล้ว หากเขาบอก ก็ยิ่งทำให้พวก Hacker สามารถจำกัดวงการค้นหารหัสได้แคบขึ้น ดังนั้นเราควรปกป้องตัวเราเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

The Resources

According to the essence of comments, I got many questions come into the comments. I think I will post some resources that many comments request to know about at here. I hope it can help you to do something which you’d like to do. Start from the tools for building this website.

ตามเนื้อความในคำแนะนำบางส่วน ผมได้รับคำถามมากมาย ผมจึงเปิดอีกบทความหนึ่งเพื่อใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคำถามเหล่านั้น เพื่อให้คุณสามารถใช้ทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำ เริ่มจากคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือที่ผมใช้สร้างเว๊บนี้

– I use WordPress 4.2.2 and some plugins to build it up. I will keep in our memory helping tools that I have to back onto this post and try to put some resources link at here.

– ผมใช้ WordPress 4.2.2 และ Plugin บางตัวสำหรับสร้างเว๊บนี้ และผมบันทึกไว้ระบบช่วยเหลือความจำของผมว่า ผมต้องกลับมาที่บทความนี้เพื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเครื่องมือต่างๆไว้ ณ.ที่นี้

1 2