*Doing every update on every changed

There are a lot of problems that made you suffer from something that you should not deserve because you neglected to did updating. Sometimes you must pay your time to do something more than you have to because you did not update something that changed by yourself. You often think that you can remember the things that you just updated, and think that you will record it somewhere when you have a free time. Finally, you forgot it, then have to do it again with the equal time that you lost at the first done.

มีปํญหาต่างๆมากมายที่อาจทำให้คุณต้องเศร้าใจเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สมควรได้รับ เนื่องจากคุณได้ละเลยการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง บางครั้งคุณต้องใช้เวลาของคุณกับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นกว่าที่ควรใช้เพราะคุณไม่จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่คุณเพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงมันไป คุณมักจะคิดว่าคุณสามารถจดจำเรื่องบางอย่างที่คุณเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงมันได้ แล้วก็คิดว่าถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ คุณก็จะจดบันทึกมันไว้ในภายหลัง ณ. ที่ใดสักแห่ง แต่ในที่สุด คุณก็ลืมสิ่งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงไป และต้องกลับไปทำอะไรหลายอย่างใหม่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น เหมือนกับที่คุณเคยทำไว้ในครั้งแรกๆ

*Single password on any sites = Unsafe

Several websites have the member management system which often used SHA1 or MD5 to encryption for translating plain text passwords of any users then kept in their database. Nowadays, there are some algorithms such as “Brute-force search”  that can use for finding out that what is the original plaintexts that are keyed in by any users. After knowing of a plain text password, it may be used for login to any websites that you use your single password for registering to be a member. I intend to put this post as the category of Android because I will use the simple android application to explain you about this dangerous thing that the most people did. Especially, the ATM password that the authorize people in financial institute never tells us about their encryption which they implemented in their systems. However, if they told us, the hacker will get this benefit of the narrow scope of decryption too. So we should protect ourselves as best as we can.

เว๊บไซท์หลายแห่งใช้ระบบจัดการสมาชิกซึ่งนิยมใช้การเข้ารหัสแบบ SHA1 หรือ MD5 เพื่อแปลงรหัสผ่านที่ป้อนเข้าไปให้อยู่ในแบบเข้ารหัสแล้วและเก็บเข้าฐานข้อมูลของเว๊บไซท์เหล่านั้น  ปัจจุบันนี้มีอัลกอริทึ่มหลายอันเช่น”Brute-force search” ที่สามารถใช้หาดูว่า ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วนั้น มีรหัสตั้งต้นที่ป้อนโดยสมาชิกต่างๆเป็นอะไร เมื่อรู้ว่ารหัสตั้งต้นเป็นอะไร มันอาจถูกใช้เพื่อเข้าไปในเว๊บไซท์อื่นๆที่คุณใช้รหัสเดียวกันนี้สมัครเป็นสมาชิกเว๊บไซท์อื่นๆไว้ ผมตั้งใจใส่บทความนี้ไว้ในบทความประเภท Android เพราะผมจะใช้แอนดอร์ยดง่ายๆ เพื่ออธิบายให้คุณเห็นถึงอันตรายนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ทำกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัส ATM ทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจในสถาบันการเงินไม่เคยบอกเราว่า พวกเขาใช้ excryption แบบไหนกันในระบบที่เขาติดตั้งใช้งานอยู่ ซึ่งจะว่าไปแล้ว หากเขาบอก ก็ยิ่งทำให้พวก Hacker สามารถจำกัดวงการค้นหารหัสได้แคบขึ้น ดังนั้นเราควรปกป้องตัวเราเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

Keep your secrets with yours.

Nowadays, I had a lot of websites which I registered to be a member. I think it up to more than 100 sites. When I have to enter to each place, I must put in my username and my password which depends on the sites. Do you know how can I remember all of my keys? What’s about my secrets? It is in the application that I will bring you to reveal the secrets together. Then you will create and keep your secrets like I kept.

ปัจจุบันนี้ ผมเป็นสมาชิก website หลายๆแห่ง ซึ่งน่าจะมากกว่า 100 แห่ง และตอนที่ผมเข้าไปเยี่ยมเยียนเว๊บเหล่านี้ ผมต้องใส่ชื่อสำหรับ Login และ รหัสของแต่ละเว็บ ซึ่งแตกต่างกันไป คุณลองเดาดูได้ไหมว่า ผมทำยังไงถึงจำชื่อสำหรับ Login และ รหัสผ่าน ของทุกๆเว๊บได้ทั้งหมด อะไรคือความลับของผม แอ๊พ Android ในบทความนี้ จะพาคุณไปกับผม แล้วผมจะค่อยๆเปิดเผยความลับให้คุณดู จากนั้น ความลับเหล่านั้น จะกลายเป็นความลับของคุณแต่ละคนเอง

The first of all, I have to tell you that you will not encounter with the lesson to teach you how to write the program. May I explain you something about the functions or algorithms that I use in the program but not more than that. If you are the beginner of programming you should register on some web that can teach you about that.

ก่อนอื่นใด ผมต้องขอบอกคุณไว้ก่อนว่า คุณคงไม่พบบทเรียนเกี่ยวกับการสอนเขียนโปรแกรม แต่บางทีผมอาจมีการอธิบายเกี่ยวกับ function และอัลกอริทิม ต่างๆ ที่ผมเอามาใช้ในโปรแกรม แต่ก็คงไม่มีอะไรมากกว่านั้น ถ้าคุณเป็นผู้ที่กำลังเร่ิ่มต้นเขียนโปรแกรม คุณควรสมัครเป็นสมาชิก website ที่สอนเรื่องราวที่คุณควรต้องเรียน นะครับ

*How PDCA became standardizes?

PDCA

Since we know the word MBA, I think we did a lot on many principles. Some of them is PDCA that is the process we did many times in many situations and many ways. All letters come from Plan, Do, Check, Act. However, why I refer to this. My experience in this PDCA is composed of happy and sadness.

ตั้งแต่คำว่า MBA เริ่มเป็นที่รู้จัก ผมคิดว่าหลายๆคนได้ทำอะไรหลายอย่างตามหลักการหลายๆข้อ หนึ่งในหลักการเหล่านั้นคือ PDCA ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานซ้ำๆในหลายๆสถานการณ์หรือหลายๆแนวทาง ตัวย่อที่ประกอบกันเป็น PDCA มาจากตัวหน้าของคำต่างๆคือ Plan, Do, Check และ Act อย่างไรก็ตามประสพการณ์การใช้ PDCA ในการจัดการก็นำมาซึ่งเรื่องราวหลายเรื่องที่เป็นทั้งความสุขและความเศร้า

Experiences of mine

ChildrenWoBase

This is my first post which I intend it to present my own experiences. I’d like to write in English but may my English not good enough. So I will write parallel in Thai also.

นี่คือบทความแรก ที่เป็นการบอกเล่าถึงประสพการณ์ของผมเอง ซึ่งโดยปกติผมจะชอบเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษของผมยังไม่ค่อยแข็งแรง ผมจึงเขียนเป็นไทยควบคู่กันไปด้วย

The most of my experiences are about the technologies which I did it by myself for a long time ago. It may countable up to 30 years. I did many projects with many tools. So I’d like to share my experience in whoever that like the same things which I post here.

ประสพการณ์ของผมที่จะนำมาเผยแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งผมเคยทำอะไรเองหลายๆอย่างผ่านมาเรื่อยๆ ประมาณ 30 ปี ผมสร้างโปรเจคท์หลายๆอย่างด้วยเครื่องมือต่างๆหลายๆตัว ผมจึงคิดว่าจะบอกเล่าประสพการณ์เหล่านั้นให้กับใครก็ได้ที่ชอบเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆไว้ ณ. ที่แห่งนี้

There are many things compose to my experience. So I will tell you in many stories simultaneously. I will treat you like I spoke in my radio program. While I do something in concern with any of my posts, I will update it day by day. So if you like to study something in the class, you may like my experience in my style.  I hope that after you follow up any of my posts from the starting to the end, you will get very clearly to understand all of my stories. Then you can modify or create you own experience and contribute any people besides you.

มีเรื่องราวต่างๆมากมายในประสพการณ์ที่ผ่านมาของผม ซึ่งผมจะเล่าให้คุณรับรู้พร้อมๆกันหลายๆเรื่อง ผมตั้งใจสร้างความเพลิดเพลินให้คุณ คล้ายๆกับฟังรายการวิทยุที่ผมเคยจัด ซึ่งเมื่อใดที่ผมทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมโพสท์ไว้ ผมก็จะนำมาเพิ่มเติมเรื่องที่ผมโพสท์ไว้แบบวันต่อวัน หากคุณชอบลักษณะการเรียนในชั้นเรียนที่คุณเคยเรียนกันมา คุณอาจชอบวิธีการเล่าประสพการณ์ของผมในรูปแบบแบบนี้ ซึ่งผมหวังว่า หลังจากคุณได้ติดตามเรื่องราวต่างๆของผม ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้รับความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเรื่องราวที่ผมถ่ายทอด และทำให้คุณสามารถนำไปดัดแปลงหรือสร้างประสพการณ์ใหม่ๆของคุณเอง และสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเองได้

The excellent complex result didn’t receive from the 1st step.

When you have any idea and start to build it, you will get the other ideas that can help you create the excellent result if you don’t throw those ideas away. Some people misunderstand about the intention so that they leave some good idea to do something that may chance them got the most valuable in their life.  If you know about the history of the product name “Post-It” that belongs to 3M, you will understand my purpose of this article.

 

Solving more problems, got more understanding

If you can do finish everything very easily, you will miss some deeply details understanding on many things. The point is when you try to solve some solid problems, don’t give up, you may get some valuable thing from more understanding that you never thought before. Unfortunately, the most people did often stop their solving process because they think that it is not possible to solve, but some people that did continue solving can get a lot of valuable thing from their efforts.

The best results of yours may not good for the people

My staff ever asked me that what is my standard when they did some report on me. It was happened because I assigned them to revise their reports.  They always have the bad feeling when that event occurred.  I replied them that my standard was depended on the correction of the report. If I found something wrong, I will not see anymore. They should revise it until it corrects. If I accept that report, it means that you can send any wrong information on any time. When any system accepts the wrong information, it has no future for that working unit. One of my staff ever ask me that was I bore with checking the correction of  everything. I told him that if you accept the wrong information, you can not work with me anymore. After that time, I try to teach him that we all have the duty to design, build and maintain the system as good as it should operate, if we don’t care about the correction of all point, how can our customer trust in us. He did not against me with any arguing, but his face shown me that he still not accept on the correction principle. What’s the thing that I teach him more?

หนึ่งในทีมงานของผมเคยถามผมว่า มาตราฐานของผมคืออะไร เมื่อพวกเขาส่งรายงานให้ผม มันเกิดขึ้นเพราะผมได้มอบหมายงานให้พวกเขากลับไปตรวจสอบแก้ไขรายงานมาใหม่ พวกเขามักจะมีความรู้สึกในแง่ลบเมื่อเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น ผมตอบพวกเขาไปว่า มาตราฐานของผมขึ้นอยู่กับความถูกต้องของรายงาน ถ้าผมพบจุดผิดในรายงาน ผมจะไม่ดูรายงานนั้นอีกต่อไป พวกเขาควรแก้ไขให้ถูกต้องก่อน ถ้าผมยอมรับรายงานแบบนั้น ก็หมายความว่าพวกเขาสามารถส่งข้อมูลผิดๆมาให้ดูได้ตลอดเวลา เมื่อระบบใดก็ตามยอมรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หน่วยงานนั้นๆจะไม่มีอนาคตใดๆต่อไป หนึ่งในทีมงานของผมเคยถามผมว่า ผมไม่เบื่อบ้างหรือที่ต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ถูกต้อง ผมบอกเขาว่าถ้าคุณยอมรับรายงานที่มีข้อผิดพลาด คุณก็ไม่ควรทำงานกับผมอีกต่อไป หลังจากนั้น ผมพยายยามสอนเขาว่า ทีมเรามีหน้าที่ออกแบบ สร้างและบำรุงรักษาระบบให้ทำงานอย่างดีที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็น ถ้าเราไม่สนใจเรื่องความถูกต้องในทุกๆจุด แล้วลูกค้าของเราจะไว้ใจเราได้อย่างไร เขาไม่ได้โต้แย้งกับผมต่อในประเด็นนี้ แต่สีหน้าของเขายังคงแสดงให้เห็นว่า เขายังคงไม่ยอมรับในหลักการของการทำให้ถูกต้องทั้งหมดนี้ แล้วผมสอนอะไรเขาต่อ

Poor duck, many people think you are Jack of all trades.

This article may argue with someone that think difference, but anyway it just something in my feelings when I heard about the poor duck on the conversation with the people on some place. Why did I feel like that? It has many reasons for examples, Some people told me that the duck can do many things but it can’t do well enough. It can swim but can’t do as good as the fish can. It can fly but can’t do as good as the bird can. It can walk or run but can’t do as good as others animal can. I think it is not fair if we do the comparison like that. If that is the acceptable logic, what about my alike logic? The sparrow is also not well enough because it can not fly as good as the hawk can. The salmon is also not well because it can not swim as good as the dolphin can. The human is not well because they can not run as fast as the tiger can. Especially, I got often heard from the guys who have no good results from their duties. These groups of people often miss to finishing their commitment because of a lot of reasons that they can think when we ask about the result of any job. ฺThe important point is, the same job that assigned to another people can finish well with the same working environment. Do you agree with me? How can we do some paradigm shift with these people.

บทความนี้อาจเป็นข้อโต้แย้งกับคนที่คิดเห็นต่างออกไป แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแนวความคิดจากความรู้สึกของผมเมื่อผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเป็ดผู้น่าสงสารจากวงสนทนากับคนกลุ่มหนึ่ง ณ.สถานที่บางแห่ง ทำไมผมถึงรู้สึกเช่นนั้น มันมีอยู่หลายเหตุผลเช่น คนบางคนกล่าวว่า เป็ด เป็นสัตว์ที่ทำอะไรๆได้หลายๆอย่าง แต่ไม่สามารถทำได้ดีสักอย่าง มันสามารถว่ายน้ำได้ แต่ว่ายได้ไม่ดีเหมือนปลา มันสามารถบินได้แต่ไม่สามารถบินได้ดีเหมือนนก มันสามารถเดินหรือวิ่งได้ แต่ไม่สามารถทำได้ดีเหมือนสัตว์อีืนๆ ผมคิดว่าแนวคิดแบบนั้นไม่ค่อยยุติธรรมที่นำเป็นไปเปรียบเทียบแบบนั้น ถ้าตรรกะความคิดแบบนั้นยอมรับได้ แล้วตรรกะคล้ายๆกันของผมเป็นอย่างไรบ้างละ นกกระจอกไม่ดีเพราะมันบินได้ไม่ดีเหมือนเหยี่ยว ปลาแซลมอนไม่ดีเพราะมันว่ายน้ำไม่เก่งเท่าโลมา ทั้งๆที่โลมาก็ไม่ใช่ปลา และมนุษย์ก็ไม่ดีเพราะพวกเขาวิ่งไม่เร็วเท่าเสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมมักได้ยินเรื่องทำนองนี้จากบุคคลที่ไม่มีผลงานที่ดีในหน้าที่ของเขา กลุ่มคนเหล่านี้มักไม่สามารถทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะพวกเขามักมีเหตุผลต่างๆนาๆมาสาธยายเหตุผลที่จำเป็นที่พวกเขาไม่สามารถทำตามสัญญาได้เมื่อเราถามถึงผลลัพธ์ของงานใดๆของพวกเขา แต่ที่สำคัญงานแบบเดียวกันนี้ที่มอบหมายให้คนอื่นๆในกลุ่มที่มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานเหมือนๆกันกลับสามารถทำได้เป็นอย่างดี คุณเห็นด้วยกับผมไหม แล้วเราจะจัดการปรับกระบวนความคิดของพวกเขาอย่างไรดี

Be happy with your existing job easier than finding job that makes you happy

Many times, I ask the person who came to take an interview for working in the company. One question that I often ask those people is “Why did you find the new job?” I got the variety of the answer that I can classify it into 3 groups. The first group, They almost told me that they would like to get more progress of their life. Then I ask the next question that is “What is the things that will make your life get more progressive?” . Almost of them told me about the job that can make them get more knowledge, carrier path,  welfare etc. The second group, They almost tell me that they would like to meet the job that they like and wish to work. They will be happy if they can work on their dream job. Then I also ask the next question that is “How many things that was passed to your life and make you happy?”. When they answered me that they had many things, then I ask again that “Did you happy with those things forever? Then continue with the question “What will you do if you found that you can’t get happy as you wish when you work at here for the period of the time?”

หลายครั้งหลายหน ที่ผมตั้งคำถามกับคนที่มาสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท คำถามหนึ่งที่ผมใช้ถามบ่อยๆก็คือ ทำไมคุณถึงหางานใหม่ ผมจะได้รับคำตอบแตกต่างกันหลายแบบซึ่งผมพอจะจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก พวกเขาส่วนใหญจะบอกผมว่า พวกเขาต้องการความก้าวหน้าในชีวิต พวกเขายังขยายความไปถึงการได้รับความรู้เพิ่มเติม โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง และสวัสดิการต่างๆ ฯลฯ กลุ่มที่สอง คำตอบส่วนใหญ่ของพวกเขาออกไปในแนวทางที่บ่งบอกว่า เขาอยากได้งานที่เขามีความปรารถนา พวกเขาจะมีความสุขมากหากได้งานตามที่ใฝ่ฝันซึ่งทำแล้วมีความสุข ผมจึงถามคำถามต่อว่า มีเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณมีความสุข เมื่อพวกเขาตอบผมว่า มากมายหลายอย่าง ผมก็ถามต่อว่า แล้วความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขตลอดชั่วชีวิตพวกเขาหรือไม่ แล้วก็ต่อด้วยคำถามว่า แล้วคุณจะทำอย่างไรหากคุณพบว่าคุณไม่สามารถได้รับความสุขตามที่คุณปรารถนาเมื่อคุณได้มาทำงานที่นี่สักระยะหนึ่ง

 

The hard part is the 1st step

Many people have a lot of ideas, but almost of them never come to the touchable things or the finishing of the product. In the past, I’m also the person in that group. Because I never to did the 1st step. At that time, I always think about the end of the solution and dream about the last state of things that I build it already. But I did across the essential thing, that is the 1st step. This blog is the provable thing that I try to create the first step of many things. It is the preface of any post. When I see the title and the preface of any of my post. It reminds me that I have many things wait me to finish it in the way that I tell in the preface. Finally, when I have a time, I will do more step after the 1st step that I created. When I finish some of my post, I will put the * symbol in front of the title of my post.

คนจำนวนมากมีแนวคิดต่างๆมากมาย แต่ส่วนใหญ่ของแนวคิดเหล่านั้น ไม่เคยถูกนำมาสร้างเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือกลายเป็นสินค้าที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ในอดีต ผมก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้น เพราะผมไม่เคยได้ทำขั้นตอนแรกของสิ่งเหล่านั้นเลย ณ.เวลานั้น ผมมักคิดไปไกลถึงสิ่งที่สำเร็จออกมาเรียบร้อยแล้วและฝันถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สิ่งต่างๆนั้นสำเร็จเป็นรูปร่างที่ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผมได้ก้าวข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไป นั่นก็คือ ก้าวแรก หรือขั้นตอนแรก บล๊อคนี้เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผมได้พยายามทำขั้นตอนแรกของหลายสิ่งหลายอย่างแล้ว ซึ่งก็คือบทนำของบทความต่างๆนั่นเอง เมื่อผมได้เห็นชื่อบทความและบทนำของบทความต่างๆของผม มันได้ช่วยเตือนให้ผมรู้ว่า ผมยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รอผมให้ทำมันให้สำเร็จในแนวทางที่ผมได้เกริ่นไว้ในบทนำ ท้ายที่สุด เมื่อผมมีเวลา ผมก็จะทำขั้นตอนต่อๆไปที่ต่อจากขั้นตอนแรกที่ผมได้สร้างขึ้น และเมื่อผมจัดการบทความใดเรียบร้อย ผมจะวางเครื่องหมาย * ไว้หน้าชื่อบทความของผม

1 2 3 8